CÁCH TÍNH 7 CHỈ SỐ QUAN TRỌNG TRONG NHÂN SỐ HỌC
Dựa vào các con số trong ngày tháng năm sinh và họ tên được quy đổi thành số và được tính ra các chỉ số giúp khám phá bản thân qua những chỉ số khác nhau mang những ý nghĩa khác nhau

Thần số học phương Tây được nghiên cứu và sáng tạo bởi triết gia và nhà toán học Hy Lạp Pythagoras cách đây hơn 2500 năm. Ngoài ra cũng có những hệ thống Thần số học khác đang được sử dụng trên thế giới hiện nay bao gồm Thần số học Kabbal, Ấn Độ. Dựa vào các con số trong ngày tháng năm sinh và họ tên được quy đổi thành số và được tính ra các chỉ số giúp khám phá bản thân qua những chỉ số khác nhau mang những ý nghĩa khác nhau từ các con số tự nhiên từ 1-9 và các con số đặc biệt 11, 22, 33  


BẢNG QUY ƯỚC ĐỔI KÝ TỰ SANG SỐ (áp dụng quy đổi tên)


TalentCenter-nhượng quyền phần mềm Thần số học

CÁCH TÍNH CHỈ SỐ ĐƯỜNG ĐỜI

Chỉ số Đường Đời góp phần ý ghĩa quan trọng trong các chỉ số. Nó cung cấp nhiều thông tin nhất về con người bạn và cuộc đời mà bạn sẽ sống. Chỉ số này khai mở những thông tin về mục đích sống cũng như con đường mà bạn của bạn đi trong cuộc đời này. Nó cũng cho bạn thấy bạn sẽ gặp phải những trải nghiệm như thế nào và bạn học được gì sau những trải nghiệm đó.

Cách tính

Cộng tất cả các con số có trong ngày tháng năm sinh (dương lịch) để được con số tổng có hai chữ số. Tiếp tục cộng cho đến khi nào con số này nằm trong ngưỡng từ 2 đến 11. Trường hợp đặc biệt: số 4 được tạo thành từ số 22 cộng lại sẽ giữ nguyên là 22/4.


CÁCH TÍNH CHỈ SỐ SỨ MỆNH

Chỉ số sứ mệnh cho biết mục đích bạn sinh ra để trở thành ai trong cuộc đời, những năng lực bạn có để hoàn thành sứ mệnh của bạn.

Cách tính

Xem bảng quy ước từ chữ sang số, cộng các chữ số của các kết quả có hai chữ số để được các số có một chữ số, trừ khi kết quả là 11, 22, 33 (Nếu được kết quả là 11, 22, 33 thì đừng rút gọn chúng, giữ nguyên 11, 22, 33). Sau đó, cộng các kết quả rút gọn có một chữ số với nhau (và cả 11 và 22 nếu có), nếu kết quả là số có hai chữ số, tiếp tục cộng tất cả các chữ với nhau cho đến khi đạt kết quả là số có một chữ số từ 1-9. Đó là rút gọn thành 2, 4 hay 6. Nó sẽ được giữ nguyên là 11, 22, 33 và trở thành Chỉ số Sứ mệnh 11/2, 22/4, 33/6.


CÁCH TÍNH CHỈ SỐ THÀNH TỰU
Chỉ số thành tựu: tiềm năng của bạn trong tương lai 

Cách tính

- Bước 1: cộng rút gọn các con số ngày sinh, tháng sinh và năm sinh; sau đó cộng 3 con số lại với nhau. Con số này còn được gọi là con số đường đời.

- Bước 2: cộng các con số trong ký tự tên đầy đủ của bạn. Con số này còn được gọi là con số sứ mệnh

- Bước 3: cộng 2 con số ở bước 1 và bước 2

Nếu kết quả có 2 chữ số trở lên ta tiếp tục cộng cho đến khi đạt kết quả là một chữ số từ 1-9 (trừ khi kết quả là 11, 22, 33; 44 thì chúng sẽ được giữ nguyên)


TalentCenter-Nhượng quyền phần mềm thần số học


CÁCH TÍNH CHỈ SỐ ĐỘNG LỰC BÊN TRONG
Chỉ số động lực bên trong là những thông tin nêu ra những ước muốn, khao khát, động lực thực hiện từ bên trong bạn ảnh hưởng đến cách bạn hành động 

Cách tính

Bước 1: Ghép các nguyên âm trong tên trên giấy khai sinh của bạn với các số tương ứng.

Bước 2: Cộng các chữ số của từng tên với nhau thành các tổng riêng. Tiếp tục cộng các chữ số của các kết quả có hai chữ số để được các số có một chữ số (trừ khi kết quả là 11, 22, hay 33, khi đó chúng được giữ nguyên là 11, 22 hay 33).

Bước 3: Cộng các kết quả rút gọn có một chữ số với nhau (và cả 11, 22, hay 33 nếu có), nếu kết quả là số có hai chữ số, tiếp tục cộng tất cả các chữ số với nhau cho đến khi đạt kết quả là số có một chữ số từ 1 đến 9. Đó là Chỉ số Linh hồn của bạn. Nếu kết quả là 11, 22, hay 33 nó sẽ không được rút gọn thành 2, 4, hay 6, mà sẽ giữ nguyên là 11, 22, hay 33 và trở thành Chỉ số Nhân cách 11/2, 22/4, hay 33/6.


CÁCH TÍNH CHỈ SỐ TÍNH CÁCH

Chỉ số tính cách biểu hiện bên ngoài cách người khác ấn tượng về bạn, biểu hiện từ những hành động, hành vi ứng xử bên ngoài của bạn 

Cách tính:

Bước 1: Ghép các phụ âm trong tên trên giấy khai sinh của bạn với các chữ số tương ứng.

Bước 2: Cộng các chữ số của từng tên với nhau thành các tổng riêng. Tiếp tục cộng các chữ số của các kết quả có hai chữ số để được các số có một chữ số (trừ khi kết quả là 11, 22, hay 33, khi đó chúng được giữ nguyên là 11, 22 hay 33).

Bước 3: Cộng các kết quả rút gọn có một chữ số với nhau (và cả 11, 22, hay 33 nếu có), nếu kết quả là số có hai chữ số, tiếp tục cộng tất cả các chữ số với nhau cho đến khi đạt kết quả là số có một chữ số từ 1 đến 9. Đó là Chỉ số Nhân cách của bạn. Nếu kết quả là 11, 22, hay 33 nó sẽ không được rút gọn thành 2, 4, hay 6, mà sẽ giữ nguyên là 11, 22, hay 33 và trở thành Chỉ số Nhân cách 11/2, 22/4, hay 33/6. 

TIP: Cách tốt nhất để kiểm tra kết quả của bạn có chính xác hay không là nhớ công thức sau: Chỉ số Linh hồn (nguyên âm) + Chỉ số Nhân cách (phụ âm) = Chỉ số Sứ mệnh (tên đầy đủ)


CÁCH TÍNH CHỈ SỐ THÁI ĐỘ

Chỉ số thái độ: biểu hiện cách bạn phản ứng với những sự kiện, sự việc xảy ra với bạn 

Cách tính: cộng theo hàng dọc số ngày sinh và tháng sinh và rút gọn.

 

CÁCH TÍNH CHỈ SỐ RÈN LUYỆN
Chỉ số rèn luyện: Những lưu ý, nội dung mà bạn cần phải liên tục rèn luyện 

Cách tính:

Xem bảng quy ước đổi từ chữ sang số, xem các con số từ 1-9 không xuất hiện trong tên trên giấy khai sinh, hàm ý các bài học mà bạn cần tốt nghiệp.