Định hướng nghề nghiệp qua chỉ số Thành tựu trong Thần số học
Với số thành tựu là con số sẽ giúp cho những ai đang tìm câu trả lời ý nghĩa bạn được sinh ra trên đời và giá trị bạn cần cống hiến là gì?

Chỉ số Thành tựu là một Chỉ số rất quan trọng trong bản đồ Thần số học của bạn, vì nó tiết lộ tiềm năng của bạn trong tương lai và mục đích cuối cùng của cuộc đời bạn. Đây là một trong những chỉ số bạn có thể tham khảo khi đặt mục tiêu hay đưa ra quyết định trong dài hạn, đặc biệt là hoạch định nghề nghiệp. Với số thành tựu là con số sẽ giúp cho những ai đang tìm câu trả lời ý nghĩa bạn được sinh ra trên đời và giá trị bạn cần cống hiến là gì? Cách tính chỉ số thành tựu

- Bước 1: cộng rút gọn các con số ngày sinh, tháng sinh và năm sinh; sau đó cộng 3 con số lại với nhau. Con số này còn được gọi là con số đường đời.

- Bước 2: cộng các con số trong ký tự tên đầy đủ của bạn. Con số này còn được gọi là con số sứ mệnh

- Bước 3: cộng 2 con số ở bước 1 và bước 2
Nếu kết quả có 2 chữ số trở lên ta tiếp tục cộng cho đến khi đạt kết quả là một chữ số từ 1-9 (trừ khi kết quả là 11, 22, 33; 44 thì chúng sẽ được giữ nguyên)

 


successful-Thần số học - Số Thành tựu


Các con số từ 1 đến 9 không dùng để hiểu rằng con số giống nhau thì thành tựu đem lại giống nhau. Mỗi cá nhân sẽ có cấp độ khác nhau, hiển nhiên rồi và các con số mang ý nghĩa giống nhau nhưng còn cấp độ thì cũng hoàn toàn khác nhau tương ứng với mỗi người.

Có nhiều chỉ số trong Thần số học, mỗi chỉ số sẽ mang ý nghĩa khác nhau nhưng có mối tương quan nhau nhất định để giúp bạn có cái nhìn tổng quan để khám phá tiềm năng của bản thân cũng như những mặt còn hạn chế đòi hỏi bạn liên tục rèn luyện để nâng cấp bản thân.