KHAI VẤN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC
Để tìm ra đáp án hoàn hảo thì hiển nhiên chúng ta cần những câu hỏi có thể giúp tạo động lực cũng như truyền cảm hứng thực hiện cho khách hàng tự trả lời. Đó là điều mà các Coach mong muốn đem lại cho khách hàng.

Khai vấn (Coaching) là quá trình giúp cho khách hàng:

       1.       Tìm được mục tiêu đích thực

      2.       Tìm được niềm đam mê thật sự bên trong

      3.       Nhìn rõ những khó khăn, thách thức, cơ hội để đạt được mục tiêu 


PHÂN BIỆT COACHING VỚI CÁC LOẠI HÌNH KHÁC


KHAI VẤN (Coaching)

ĐÀO TẠO (Training)

TƯ VẤN (Consulting)

KÈM CẶP (Mentoring)

TRỊ LIỆU TÂM LÝ (Therapy)

Khai phá tiềm năng từ bên trong                       

Thu nạp thông tin, kiến thức

 

Làm rõ vấn đề và tư vấn giải pháp

Đưa ra lời khuyên giải quyết vấn đề

Chữa lành

Mối quan hệ ngang hàng

Mối quan hệ thầy-trò

Mối quan hệ ngang hàng

Mối quan hệ không ngang hàng

Bệnh nhân – Chuyên gia tâm lý

Lắng nghe (70%), nói (30%)

Nói 70%

Nghe, nói, đánh giá, phân tích

Nghe, nói, phân tích

Nghe 70%

Đặt câu hỏi

Truyền đạt

Đưa ra lời khuyên

Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn

Đặt câu hỏi,

Truyền đạt

Nội dung dựa trên câu chuyện

Nội dung theo giáo án được giảng viên soạn

Nội dung dựa trên vấn đề

Nội dung gồm đưa lời khuyên, tư vấn, hướng dẫn

Nội dung theo khách hàng và quy trình trị liệu

Không đưa ra lời khuyên

Đưa ra lời khuyên

Đưa ra lời khuyên

Đưa ra lời khuyên

Đưa ra lời khuyên

Dựa trên quy trình coach

Dựa trên bài giảng

Dựa trên kiến thức chuyên môn

Dựa trên kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn

Dựa trên kiến thức chuyên môn

Tập trung vào tương lai

Tập trung vào tương lai

Tập trung vào tương lai

Tập trung vào tương lai

Tập trung vào sự việc, nỗi đau đã xảy ra