4 Lời Khuyên Để Có Chỉ Số AQ Cao
AQ là một khái niệm mới để thấu hiểu và thúc đẩy tất cả các khía cạnh của thành công, đồng thời là thước đo cách thức phản ứng của bạn đối với nghịch cảnh.

Chỉ số thông minh vượt khó thể hiện thái độ sống và kỹ năng sống của con người trước mọi nghịch cảnh, khó khăn; khả năng đối diện, xoay sở các thay đổi, áp lực và các tình huống khó khăn. Theo Paul Stoltz, chỉ số AQ có thể đo mức độ hoài bão, nỗ lực, sự sáng tạo, năng lượng, sức khỏe lý tính, xúc cảm và hạnh phúc của một người. Theo đó, ông cho rằng yếu tố lớn nhất trong những phẩm chất tạo nên sự thành công là chỉ số đo khả năng vượt qua những điều kiện khó khăn.

AQ là một khái niệm mới để thấu hiểu và thúc đẩy tất cả các khía cạnh của thành công, đồng thời là thước đo cách thức phản ứng của bạn đối với nghịch cảnh.


Người có chỉ số AQ cao có khả năng ứng phó với những tình huống khó khăn của cuộc đời, đó là năng lực về phương diện tâm lý, giúp con người tìm ra lối thoát trong những tình huống khó khăn, bế tắc và vượt qua những chướng ngại trên đường đời. AQ là tổng hòa của ý chí và trí tuệ.


Dựa vào AQ có thể dự đoán và nhận biết: Trong quá trình theo đuổi mục tiêu, ai là người tích cực tiến thủ có khả năng khắc phục khó khăn, kiên trì đến cùng, phát huy được tiềm năng và giành được thành công: Ai là người không chịu nổi thử thách và nửa đường bỏ cuộc; Ai là người kiên trì vượt qua mọi thách thức để vươn tới mục tiêu cuối cùng.

 

4 Lời khuyên để có chỉ số AQ cao


1.  Học cách chấp nhận thực tại và chủ động đối mặt với những tình huống.

2. Khi xử lý vấn đề hãy nhìn vào mặt tích cực.

3. Bình tĩnh, xoay chuyển nghịch cảnh thành cơ hội học tập cũng như tiếp thu thêm kinh nghiệm.

4. Ngay bước đầu tiên, để rèn luyện chỉ số AQ hãy bắt đầu bằng sự khích lệ.